Άρθρα

Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή και Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

Η Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ) είναι νευρό-αναπτυξιακή διαταραχή και αναφέρεται σε μια ευρύτερη κατηγορία που περιλαμβάνει πέντε διαταραχές: α) τον αυτισμό, β) τη διαταραχή Rett, γ) την παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή, δ) τη διαταραχή Asperger και ε) τη διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, μη προσδιοριζόμενη αλλιώς. Χαρακτηρίζονται από καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των κοινωνικών, επικοινωνιακών και γνωστικών δεξιοτήτων.

Η διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή συνοδεύεται και από κινητικά ελλείμματα, τα οποία επηρεάζουν την λειτουργικότητα του παιδιού στη καθημερινότητά του. Η κινητική δυσλειτουργία που παρουσιάζεται, δεν δυσκολεύει το παιδί μόνο στην αυτοεξυπηρέτηση ή σε βασικές δεξιότητες καθημερινής ζωής αλλά και στις κοινωνικές συναλλαγές μέσω του παιχνιδιού.

Η καθυστερημένη ανάπτυξη της αδρής ή/και λεπτής κινητικότητας, ο ανεπαρκής οπτικο-κινητικός συντονισμός, η υπερτονία ή/και υποτονία καθώς και η διαταραχή της βάδισης είναι τα πιο συνήθη ελλείματα της.

Επομένως, χρήζεται αναγκαία η αποκατάσταση των ελλειμάτων για τη καλύτερη ποιότητα ζωής στην παιδική και έπειτα ενήλικη ηλικία. Η φυσικοθεραπεία παρεμβαίνει στην ανάπτυξη του παιδιού με στόχο τη κατάκτηση του καλύτερου δυνατού επιπέδου κινητικών δεξιοτήτων και τη βελτίωση της λειτουργικότητάς του στη καθημερινή ζωή.

Η παιδιατρική φυσικοθεραπεία μέσω της αξιολόγησης των αναπτυξιακών οροσήμων, της κινητικότητας και της λειτουργικότητας του παιδιού εκπαιδεύει το παιδί για τη λειτουργική του ανεξαρτησία. Βελτιώνει τις κινητικές δεξιότητες, ενισχύει το αισθητηριακό σύστημα και παράλληλα υποστηρίζει το μϋοσκελετικό και καρδιο-αναπνευστικό σύστημα του παιδιού. Εκτός από την παρέμβαση για την ενίσχυση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης, προλαμβάνει ή ελαχιστοποιεί και ανερχόμενες δυσλειτουργίες.

 

 

Μαρία Πολυχρονοπούλου
Φυσικοθεραπεύτρια
Συνεργάτης του κέντρου ειδικών θεραπειών Efamillon

Εγκεφαλική παράλυση και παιδιατρική φυσικοθεραπεία

Η εγκεφαλική παράλυση περιλαμβάνει μια ποικιλία μόνιμων και μεταβλητών διαταραχών της ανάπτυξης στάσης και κίνησης. Πρόκειται για μη εξελισσόμενες βλάβες του υπό ανάπτυξη εγκεφάλου κατά την εγκυμοσύνη, τη γέννηση ή/και κατά τη διάρκεια των δυο πρώτων χρονών ζωής.

Η αιτιολογία είναι ετερογενής και πολυπαραγοντική. Η εγκεφαλική παράλυση μπορεί να συνοδεύεται από νοητική υστέρηση, δυσκολίες στην ομιλία και επικοινωνία, μαθησιακές δυσκολίες (ακόμα και αν το παιδί έχει φυσιολογική νοημοσύνη), προβλήματα όρασης, ακοής, σιελόρροιας, ύπνου, ακράτεια ούρων και επιληπτικές κρίσεις (σπασμοί).

Η διάγνωση της εγκεφαλικής παράλυσης γίνεται περίπου στην ηλικία των 12 μηνών με 24 μηνών. Έτσι, η οικογένεια μπορεί να λάβει τη κατάλληλη δυνατή υποστήριξη και οδηγίες στο πως να βοηθήσει όσον το δυνατόν καλύτερα το παιδί. Η πρόγνωση της σοβαρότητας της κατάστασης είναι πιο ακριβής στην ηλικία των 2 ετών.

Στην εγκεφαλική παράλυση, η κινητική βλάβη διαχωρίζεται σε τρεις κύριες παθοφυσιολογικές ταξινομήσεις: την πυραμιδική / σπαστική, την εξωπυραμιδική / δυσκινητική και την παρεγκεφαλιδική / αταξική. Βάση αυτού του διαχωρισμού, προσδιορίζεται η περιοχή του εγκεφάλου που έχει προσβληθεί και η κινητική διαταραχή που επικρατεί.

Η κλινική εικόνα των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση μεταβάλλεται διαρκώς, καθώς ο εγκέφαλος ωριμάζει και το μυοσκελετικό σύστημα υφίσταται δευτεροπαθείς προσαρμοστικές αλλαγές (π.χ. μυϊκές συγκάμψεις, οστικές συστροφές). Επομένως, επηρεάζεται προοδευτικά η βάδιση και γενικά η δραστηριοποίησή του.

Η φυσιοθεραπευτική παρέμβαση (όπως και η ορθοπεδική) είναι αναγκαία για τη μη επερχόμενη επιδείνωση της σωματικής και λειτουργικής του κατάστασης. Η φυσικοθεραπεία παρεμβαίνει στην ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού για την απόκτηση, βελτίωση κινητικών οροσήμων και θεμελιωδών κινητικών προτύπων με γνώμονα τη λειτουργική του αποκατάσταση. Η απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων και η ενίσχυση της κινητικής του απόδοσης θα βοηθήσουν το παιδί να είναι πιο ανεξάρτητο στη καθημερινότητά του. Παράλληλα η ενεργή μάθηση του παιδιού το διευκολύνει στην υιοθέτηση των κινητικών δεξιοτήτων και ενισχύει την αυτοπεποίθηση του, καθώς το θεραπευτικό πλάνο, προσαρμόζεται στην προσωπικότητα του παιδιού και κατευθύνεται στους στόχους του παιδιού και της οικογένειας.

 

Μαρία Πολυχρονοπούλου
Φυσικοθεραπεύτρια
Συνεργάτης του κέντρου ειδικών θεραπειών Efamillon

Τμήμα σχολικής προετοιμασίας για παιδιά που θα φοιτήσουν στην Ά δημοτικού

Τα τελευταία χρόνια ο όρος «σχολική ετοιμότητα» ακούγεται και χρησιμοποιείται πολύ συχνά. Πρόκειται για έναν όρο που δείχνει αν το παιδί στην ηλικία των 6 ετών έχει κατακτήσει δεξιότητες που «αγκαλιάζουν» ένα ευρύ φάσμα. Ωστόσο, δεν αφορά μόνο τη μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό αλλά και τη μετέπειτα σχολική ζωή του μαθητή.

Ο όρος «σχολική ετοιμότητα» περιλαμβάνει την αναγκαία συνολική ωριμότητα ενός παιδιού τη χρονική στιγμή της έναρξης φοίτησής του στην Α΄ Δημοτικού. Δηλαδή, με τον όρο αυτόν, εννοούμε ένα ορισμένο επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού σε κοινωνικο-συναισθηματικό, κινητικό, γνωστικό και σωματικό επίπεδο.

Με τον πιο απλό ορισμό, ένα παιδί που είναι έτοιμο για το σχολείο (Α Δημοτικού), σημαίνει ότι έχει κατακτήσει βασικές δεξιότητες και γνώσεις από μία ποικιλία τομέων που θα μπορέσουν να του διασφαλίσουν μία επιτυχημένη πορεία. Ηλικιακά, τα περισσότερα παιδιά έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο και πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης (μεταξύ 5 ετών και μηνών και 6 ετών και 6 μηνών).

Όμως, κάποια παιδιά παρότι βρίσκονται στην ηλικία αυτή και τυπικά δικαιούνται να φοιτήσουν στη Α δημοτικού, δεν είναι ακόμη «ώριμα» ώστε να ανταπεξέλθουν με επάρκεια στο νέο απαιτητικό τους ρόλο.

Τα βασικά κριτήρια σχολικής ετοιμότητας από τη μαθησιακή σκοπιά:

 • Γραφο-φωνολογική ενημερότητα
 • Φωνο-γραφημική και γραφο-φωνημική αντιστοιχία (να συνειδητοποιήσουν ότι στα φωνήματα της ομιλούμενης γλώσσας αντιστοιχούν γράμματα και το αντίστροφο)
 • Σύνθεση συλλαβών και φωνημάτων για τη δημιουργία λέξεων
 • Ανάλυση λέξεων σε συλλαβές και φωνήματα
 • Επισήμανση ομοιότητας ή διαφοράς στη συλλαβή και στο φώνημα
 • Εντοπισμός αρχικού και τελικού φωνήματος
 • Αναγνώριση, γραφή και ανάγνωση βασικών γραμμάτων
 • Απαλοιφή συλλαβής ή φωνήματος

 

 • Αναγνωστική ετοιμότητα
 • Ανάγνωση συλλαβών (ΣΦ)

 

 • Λογικομαθηματικές έννοιες
 • Ταξινόμηση, σειροθέτηση και σύγκριση αντικειμένων με βάση ορισμένα γνωρίσματα
 • Αναγνώριση και γραφή αριθμών
 • Απαρίθμηση
 • Τακτικοί αριθμοί

 

Επομένως, με δεδομένου τις όλο και περισσότερες μαθησιακές απαιτήσεις κατά τη φοίτηση των παιδιών στο δημοτικό σχολείο αλλά και την ελλιπή, αρκετές φορές, προετοιμασία των νηπίων σε επίπεδο μαθησιακής ετοιμότητας πριν την φοίτηση τους στη Α τάξη του δημοτικού, στο κέντρο μας θα λειτουργήσουν ταχύρυθμα τμήματα σχολικής προετοιμασίας (Μάϊος – Ιούνιος- Ιούλιος) σε παιδιά που θα φοιτήσουν στη Α δημοτικού τον μήνα Σεπτέμβριο.

Το κάθε τμήμα θα αποτελείται από 3 με 4 παιδιά προσχολικής ηλικίας και θα συντονίζεται από την ειδική παιδαγωγό του κέντρου μας. Η λειτουργία αυτών των τμημάτων στοχεύει στη σχολική προετομασία με βάση τη μαθησιακή σκοπιά. Η συχνότητα θα είναι δύο φορές εβδομαδιαίως.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την υπεύθυνη του κέντρου στο 2104971840.

 

Εφηβοφωνία (Ηβηφωνία)

 Η ωρίμανση της φωνής είναι μια απόλυτα φυσιολογική διαδικασία, η οποία συμβαίνει περισσότερο έντονα στα αγόρια και λιγότερο στα κορίτσια, κατά την ηλικία της ήβης. Κατά την περίοδο αυτή, ο λάρυγγας των αγοριών αναπτύσσεται ταχύτατα και αποκτά σε μικρό χρονικό διάστημα διαστάσεις ενήλικα. Οι φωνητικές χορδές διπλασιάζονται σχεδόν σε μήκος και η μάζα τους αυξάνεται αισθητά. Κάποιες φορές όμως, διαπιστώνεται ότι ενώ η φυσική ανάπτυξη του παιδιού εξελίσσεται ομαλά και ο λάρυγγας εύκολα αποκτά τις νέες του διαστάσεις η φωνή καθυστερεί να «σπάσει» ή να «χοντρύνει». Το πρόβλημα είναι γνωστό ως Εφηβοφωνία ή Ηβηφωνία και σημαίνει τη παθολογική μεταφορά του ύψους της φωνής και τη διατήρηση της ψιλής φωνής στα αγόρια πέραν της ηλικίας που αναμένεται η φυσιολογική αλλαγή-ωρίμανση της φωνής τους.

 

Συχνότητα

 

Η εφηβοφωνία εμφανίζεται στα αγόρια ή τους άνδρες που για κάποιο λόγο δεν έχει αλλάξει και σταθεροποιηθεί η φωνή τους στην εφηβική ηλικία ή σε γυναίκες με πολύ ψιλή, τσιριχτή ή παιδική φωνή που νοιώθουν ότι η φωνή τους δεν τους αντιπροσωπεύει στο φύλο και την ηλικία τους.

Παρουσιάζεται με μεγαλύτερη συχνότητα στα αγόρια από ότι στα κορίτσια, επειδή η αλλαγή στην φωνή των υπόλοιπων αγοριών της ηλικίας αυτής είναι έντονη (αρχίζει η φωνή να γίνεται «μπάσα» και «χοντραίνει»). Εξαιτίας της παρατεταμένης καθυστέρησης στην ωρίμανση της φωνής, η ψιλή φωνή αποτελεί αιτία έντονης ανησυχίας καθώς κάνει τα αγόρια να αισθάνονται ότι ξεχωρίζουν από τους συνομηλίκους τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να στιγματίζονται από την κοινωνία και ενδεχομένως να γίνονται δέκτες χλευασμού.

 

Που οφείλεται;

 

Κατά τη διάρκεια της εφηβείας οι ορμονικές αλλαγές είναι ταχύτατες, ο λάρυγγας αποκτά τις διαστάσεις ενός ενήλικα και οι φωνητικές χορδές αλλάζουν σε μήκος και μάζα. Η εφηβοφωνία οφείλεται στη δυσαρμονική ανάπτυξη των οργάνων που μπορεί να συμβεί σ’ αυτήν την ηλικία. Αυτό σημαίνει ότι ο λάρυγγας παραμένει παιδικός και οι μύες του λάρυγγα δεν είναι έτοιμοι να δεχθούν τις ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν στον οργανισμό του εφήβου. Επίσης, μπορεί να οφείλεται σε ψυχολογικούς παράγοντες του ατόμου σε σχέση με το περιβάλλον του.

 

Διάγνωση

 

Για τη σωστή αξιολόγηση και διάγνωση της εφηβοφωνίας θα πρέπει ο έφηβος να υποβληθεί σε μία πλήρη Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση από ΩΡΛ (Φωνίατρο), ο οποίος έχει εξειδικευθεί στις διαταραχές της φωνής, ώστε να επιβεβαιωθεί η ομαλή ανάπτυξη του λάρυγγα και να αποκλειστεί κάποιο παθολογικό αίτιο. Απαραίτητη είναι και η ενδοκρινολογική εξέταση για αποκλεισμό τυχόν ενδοκρινολογικών προβλημάτων. Εάν διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα της ψιλής φωνής είναι όντως πρόβλημα εφηβοφωνίας και όχι κάποιας άλλης οργανικής αιτίας, η αποκατάσταση της φωνής γίνεται από Λογοθεραπευτή - Ειδικό Φωνοθεραπευτή (εξειδικευμένος λογοθεραπευτής στις διαταραχές φωνής).

 

 

Θεραπεία (Φωνοθεραπεία)

 

Ο λογοθεραπευτής θα αποκαταστήσει τη σωστή λειτουργία του λάρυγγα και θα βοηθήσει τον έφηβο να τοποθετεί φωνητικά σωστά τη φωνή του, δηλαδή τη φωνή που του ταιριάζει καλύτερα ανάλογα με το φύλο και την ηλικία του.

Η αποκατάσταση της φωνής διαρκεί μερικές συνεδρίες λογοθεραπείας, χωρίς να απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, έως ότου το άτομο τοποθετήσει σωστά τη φωνή του. Απαραίτητη προϋπόθεση για καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα είναι το άτομο να θέλει (κίνητρο) και να έχει συνειδητοποιήσει ότι θα αλλάξει η φωνή του.

 

 

Παπαδοπούλου Έλσα

Λογοθεραπεύτρια-Ειδική Φωνοθεραπεύτρια

MSc στη Παθολογία Φωνής, UCL-Uk

PhD Cand. Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΦΩΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 Η Θεραπευτική Αντιμετώπιση των Προβλημάτων της Φωνής μας

Η φωνή είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο «μέσο», που αν και οι περισσότεροι τη θεωρούμε δεδομένη, δεν θα έπρεπε. Χρειάζεται κι αυτή κατάλληλη φροντίδα και προσοχή, όπως και κάθε άλλο όργανο του ανθρώπινου σώματος.

 

Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε αν έχουμε πρόβλημα στη φωνή μας;

Τα προβλήματα της φωνής συμβαίνουν με μια αλλαγή στον ήχο της που συχνά περιγράφεται ως βραχνή, αναπνευστική ή πιεσμένη φωνή. Τα άτομα με προβλήματα φωνής συχνά παραπονιούνται για έντονη φωνητική κόπωση κατά τη διάρκεια της ομιλίας, έντονο βράγχος φωνής, αλλαγή στη ποιότητα της φωνής, απώλεια φωνής (αφωνία) και μερικές φορές για ένα αίσθημα «κόμπου» στο λαιμό.

 

Πιθανές αιτίες των διαταραχών της φωνής

Οι παράγοντες που μπορούν να αποτελέσουν διαταραχές της φωνής ή αλλιώς Δυσφωνία ποικίλουν. Η πιο βασική αιτία είναι συνήθως η κακή χρήση ή αλλιώς κατάχρηση της φωνής. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να παρουσιάσει βραχνή φωνή μετά από έντονη ζητωκραυγή (π.χ. κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα). Επίσης, ο ακατάλληλος τρόπος αναπνοής και ο ελλιπής συντονισμός αναπνοής - φώνησης μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στο φωνητικό μηχανισμό και φωνητική κόπωση.

 

Τι είναι η Δυσφωνία

Με τον όρο Δυσφωνία αναφερόμαστε στα συμπτώματα και τη παθολογία του λάρυγγα (π.χ. όζοι, πολύποδας, κύστη, κ.τ.λ.) στο σημείο των φωνητικών χορδών.

Τα πιο συχνά συμπτώματα τα οποία παρατηρούνται είναι βραχνάδα, μειωμένη ένταση και δύναμη φωνής, κόπωση κατά την ομιλία και «κλείσιμο» της φωνής, συχνή αίσθηση ενός ξένου σώματος στο λαιμό («κόμπος στο λαιμό»), ασθενική φωνή ή πιεσμένη παραγωγή φωνής, δυσκολίες στη κατάποση.

Όλοι έχουμε παρατηρήσει τα παραπάνω συμπτώματα έπειτα από ένα δυνατό κρυολόγημα, φαρυγγίτιδα ή λαρυγγίτιδα. Όμως, όταν αυτά επιμένουν και μετά το πέρασμα της ασθένειας τότε ίσως πρόκειται για δυσφωνία.

 

Σε ποιες επαγγελματικές κατηγορίες  η δυσφωνία εμφανίζεται συχνότερα;

Συνήθως τα προβλήματα φωνής και οι δυσκολίες κατά τη φώνηση εμφανίζονται κυρίως σε άτομα που το επάγγελμά τους απαιτεί την έντονη και διαρκή χρήση φωνής στο χώρο εργασίας τους. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι «επαγγελματίες χρήστες φωνής» όπως για παράδειγμα τραγουδιστές, ηθοποιοί, ψάλτες, ιερείς, καθηγητές, δάσκαλοι, εργαζόμενοι σε τηλεφωνικά κέντρα κ.α.

 

 

 

Αίτια των Διαταραχών Φωνής

 

Οι διαταραχές της φωνής μπορεί να οφείλονται σε:

Α) Λειτουργικά Αίτια

 1. Λανθασμένη χρήση της φωνής κυρίως από άτομα που χρησιμοποιούν τη φωνή στη δουλειά τους (επαγγελματίες χρήστες φωνής π.χ. δάσκαλοι, δικηγόροι, τραγουδιστές, κ.α.).
 2. Χρήση τσιγάρου.
 3. Κακή τεχνική χρήσης της φωνής στην ομιλία, την αναπνοή ή το τραγούδι.

 

Β)  Οργανικά Αίτια

 1. Καλοήθεις ασθένειες του λάρυγγα (π.χ. χρόνια λαρυγγίτιδα).
 2. Κακοήθεις ασθένειες του λάρυγγα (π.χ. καρκίνος λάρυγγα)

3.Τραύμα ή κάκωση του λάρυγγα (π.χ. ύστερα από ατύχημα, διασωλήνωση ή εισπνοή χημικών).

 1. Νευρολογικές παθήσεις (π.χ. Νόσος Parkinson, Σκλήρυνση κατά πλάκας).

 

Γ) Ψυχοσωματικά / Ψυχολογικά Αίτια

 1. Καταστάσεις άγχους, μετατραυματικές εμπειρίες, κατάθλιψη κ.α.
 2. Ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα.

 

 

Διάγνωση

 

Η διάγνωση γίνεται από ΩΡΛ Ιατρό (Φωνίατρο), εξειδικευμένο στις διαταραχές της φωνής, με τη χρήση ενδοσκοπικών μέσων. Αρκετές φορές, όταν το πρόβλημα είναι σοβαρό και αρκετά εγκατεστημένο χρειάζεται χειρουργική αφαίρεση του προβληματικού ιστού (π.χ. πολύποδας ή κύστη στις φωνητικές χορδές).

 

Θεραπευτική Αντιμετώπιση

 

Συνήθως, η πλειοψηφία των δυσφωνιών οφείλεται σε λανθασμένη χρήση της φωνής και γενικότερα ολόκληρου του φωνητικού μηχανισμού. Γι’ αυτό, σε όλες τις περιπτώσεις συνίσταται άμεση διάγνωση και λογοθεραπευτική αντιμετώπιση από Ειδικό Φωνοθεραπευτή, δηλαδή Λογοθεραπευτή εξειδικευμένο σε προβλήματα φωνής. Ο φωνοθεραπευτής παρέχει γνώσεις σχετικά με τη φωνητική υγιεινή και τη σωστή χρήση φωνής εξατομικευμένα στην περίπτωση του κάθε ασθενή. Κατά την διάρκεια της αποκατάστασης των προβλημάτων φωνής χρησιμοποιούνται εξειδικευμένες μέθοδοι θεραπείας της φωνής, τεχνικές και φωνητικές ασκήσεις οι οποίες στοχεύουν:

 • στην εκμάθηση και χρήση της σωστής αναπνοής.
 • στην ενδυνάμωση των φωνητικών χορδών και των μυών μέσω ειδικών ασκήσεων φώνησης.
 • στη σταθεροποίηση και επέκταση του εύρους της  φωνής με λογοθεραπευτική παρέμβαση.
 • στην αύξηση της φωνητικής παραγωγής του ασθενή.
 • στη βελτίωση της ποιότητας της φωνής του σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες (κοινωνικές ή επαγγελματικές).
 • στη σωστή στάση του σώματος και κατά συνέπεια των οργάνων της φώνησης.

 

Η φωνοθεραπευτική παρέμβαση και η σωστή εκμάθηση παραγωγής της φωνής είναι σημαντική για την αντιμετώπιση της δυσφωνίας ανεξάρτητα από την αιτία που προκλήθηκε.

Η Φωνοθεραπεία συνιστάται όταν η φωνή ακούγεται βραχνή,  ασθενική, πιεσμένη, διακεκομμένη ή κουρασμένη. Με τη θεραπεία φωνής βελτιώνεται η ποιότητα, η καθαρότητα και η δύναμη της φωνής, μειώνεται η βραχνάδα, βελτιώνεται ο τρόπος χρήσης αναπνοής-φώνησης και ο ασθενής επανέρχεται πλήρως στις φωνητικές του υποχρεώσεις χωρίς κανένα σύμπτωμα φωνητικής κόπωσης.

 

 

Παπαδοπούλου Έλσα

Λογοθεραπεύτρια-Ειδική Φωνοθεραπεύτρια

MSc στη Παθολογία Φωνής, University College of London-UK

PhD Cand. Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Νόσος Parkinson και Λογοθεραπεία

Η νόσος Parkinson είναι μία χρόνια εκφυλιστική διαταραχή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, η οποία εξελίσσεται αργά και επηρεάζει την κίνηση, τον έλεγχο των μυών και την ισορροπία. Προσβάλλει άνδρες και γυναίκες, με ελαφρά υπεροχή στους άνδρες. Τα κύρια κινητικά χαρακτηριστικά της νόσου είναι τρόμος ηρεμίας, ακαμψία, αστάθεια θέσης, βραδυκινησία και υποκινησία.

Οι κινήσεις είναι συνήθως αργές και μικρές, το βάδισμα επιτυγχάνεται με μικρά βήματα με δυσκολία στην έναρξη της βάδισης και στην αλλαγή κατεύθυνσης. Επίσης, οι ασθενείς δυσκολεύονται να πιάσουν αντικείμενα και να τα μεταφέρουν. Συχνά παρουσιάζονται διαταραχές ισορροπίας που οδηγούν σε πτώσεις με απροσδόκητες συνέπειες.

Η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση της νόσου Parkinson παραμένει αποκλειστικά συμπτωματική, διότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποιο φάρμακο που να διακόπτει ή και να αναστρέφει την εκφυλιστική διεργασία. Η συμπτωματική θεραπεία της νόσου κατευθύνεται σε 4 επίπεδα:

 • Φαρμακο-θεραπεία
 • Λογοθεραπεία
 • Φυσικοθεραπεία
 • Ψυχολογική υποστήριξη
 • Νευροχειρουργική παρέμβαση

 

Χαρακτηριστικά ομιλίας σε ασθενείς με νόσο Parkinson

 • Δυσαρθρία (δυσκολία στην άρθρωση των ήχων κατά την ομιλία)
 • Διαταραχές της Φώνησης (βραχνή και μονότονη φωνή, τρέμουλο φωνής, μειωμένη ένταση και ρυθμός)

 

Ο ρόλος του λογοθεραπευτή σε ασθενείς με νόσο Parkinson

Ο λογοθεραπευτής αρχικά θα πρέπει να αξιολογήσει τον ασθενή, ώστε να ορισθεί μία εξατομικευμένη λογοθεραπευτική παρέμβαση. Επομένως, θα πρέπει να αξιολογηθεί η άρθρωση των φωνημάτων κατά την ομιλία, η ποιότητα φωνής του ασθενή, ο τρόπος αναπνοής του κατά τη φώνηση, η κατάποση (υγρών και στερεών) αλλά και οι γνωστικές του λειτουργίες (π.χ. μνήμη).

Η λογοθεραπευτική παρέμβαση στοχεύει στην βελτίωση των παραπάνω συμπτωμάτων και είναι πάντα εξατομικευμένη, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή, με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή σχετιζόμενη με τη νόσο αυτή.  

Ο λογοθεραπευτής χρησιμοποιεί μία μεγάλη γκάμα τεχνικών βελτίωσης της άρθρωσης, της κατάποσης και της φωνής. Για παράδειγμα, η λογοθεραπευτική μέθοδος LSVT LOUD θεωρείται παγκοσμίως η πιο αποτελεσματική μέθοδος αποκατάστασης της φωνής και της ομιλίας ατόμων με νόσο Parkinson.

Το κέντρο μας έχει πιστοποιηθεί στη μέθοδο LSVT LOUD από τον Οκτώμβρη του 2018, για διαταραχές λόγου και ομιλίας σε ασθενείς με νόσο Parkinson και άλλες νευρολογικές διαταραχές. 

  
                                         

Παπαδοπούλου Ελισάβετ
Λογοθεραπεύτρια – Ειδική Φωνοθεραπεύτρια
MSc, PhD Cand.Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Στάδια Γλωσσικής Ανάπτυξης
 • Γελάει, κλαίει
 • Αναγνωρίζει οικίες φωνές γύρω του (π.χ της μαμάς και του μπαμπά)
 • Φλυαρεί χρησιμοποιώντας τους ήχους /μπ/, /μ/, /π/
 • Παράγει διαφόρους ανάμικτους ήχους (κυρίως φωνήεντα)
 • Αντιδρά σε ήχους στρέφοντας το κεφάλι του προς την πηγή τους

 

3-6 μηνών

 • Επαναλαμβάνει συχνά τους ίδιους ήχους
 • Κλαίει διαφορετικά για διάφορες ανάγκες
 • Χρησιμοποιεί ήχους ή νοήματα για να δηλώσει επιθυμίες

 

6-9 μηνών

 • Καταλαβαίνει απλές οδηγίες
 • Ανταποκρίνεται όταν ακούει το όνομα του
 • Καταλαβαίνει ναι/όχι
 • Φλυαρεί χρησιμοποιώντας ποικιλία ήχων
 • Παράγει ήχους που μοιάζουν με λέξεις
 • Αρχίζει να μιμείται ήχους από το περιβάλλον του

 

9-12 μηνών

 • Αρχίζει να χρησιμοποιεί λεξιλόγιο (1-3 λέξεις)
 • Χρησιμοποιεί για πρώτη φορά λόγο σκόπιμα
 • Αναγνωρίζει λέξεις για κοινά και οικεία αντικείμενα (π.χ.παπούτσι ,ποτήρι, κ.α.)
 • Χρησιμοποιεί κινήσεις για να εκφραστεί (π.χ. ‘γειά’ , ‘παλαμάκια’)

 

1-2 ετών

 • Ηχολαλεί και χρησιμοποιεί ακατάληπτη γλώσσα
 • Ακολουθεί απλές εντολές
 • Δεκτικά αναγνωρίζει 1-3 μέρη του σώματος
 • Συνδυάζει νοήματα και φώνηση
 • Αρχίζει να ζητάει πράγματα που επιθυμεί
 • Λέει το όνομα του και ανταποκρίνεται όταν το ακούει
 • Χρήση 3-20 λέξεων (13-18 μηνών)
 • Χρήση 50-100 λέξεων (19-24 μηνών)
 • Καταλαβαίνει σύνθετες οδηγίες (π.χ. «πάρε το βιβλίο και βάλτο στην τσάντα σου»)
 • Ονομάζει οικεία αντικείμενα και πρόσωπα
 • Καταλαβαίνει προτάσεις και χρησιμοποιεί προτάσεις με 2-3 λέξεις
 • Αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά με ρήματα
 • Αρχίζει να χρησιμοποιεί αντωνυμίες
 • Απαντάει στην ερώτηση « τι είναι αυτό;»
 • Ενδιαφέρον για να ακούσει ιστορίες
 • Αναγνώριση 5 μερών του σώματος
 • Κάνει ερωτήσεις με 2 λέξεις μαζί
 • Κουνάει το χέρι για να χαιρετήσει

 

2-3 ετών

 • Λέει προτάσεις με 3-4 λέξεις
 • Αναγνωρίζει πολλά μέρη του σώματος
 • Ζητά αντικείμενα με το όνομα τους
 • Ακούει μικρές ιστορίες από βιβλία και τραγούδια
 • Χρήση 500-900 λέξεις
 • Παρουσιάζει πολλά γραμματικά λάθη
 • Σωστή χρήση φωνήεντων
 • Συχνά παραλείπει ή αντικαθιστά τα μεσαία και τελικά σύμφωνα
 • Κάνει χρήση περίπου 27 ήχων
 • Κατανοεί τις έννοιες «ένα» , «όλα»
 • Αρχίζει να χρησιμοποιεί μερικές προθέσεις , άρθρα ,πληθυντικό αριθμό
 • Καταλαβαίνει απλές ιστορίες
 • Φτιάχνει προτάσεις με άρνηση (π.χ. «όχι πίνω»)
 • Κάνει πολλές ερωτήσεις χρησιμοποιώντας «τι;», «που;», «γιατί;»,  «ποιος;»
 • Κουβεντιάζει μόνο του ή με τα παιχνίδια του
 • Συμμετοχή σε παιδικά τραγούδια που έχουν κίνηση

 

3-4 ετών

 • Λεξιλόγιο περίπου 800-1500 λέξεων
 • Η άρθρωση του καθαρίζει ( κάποια παιδία δεν λένε καθαρά το «σ» , «ξ» , «ψ» , «ρ» , «τς»)
 • Λέει 2 γεγονότα με χρονολογική σειρά
 • Συμμετέχει σε μεγάλους διαλόγους
 • Χρήση των «είναι» , «είμαι» , «είσαι»
 • Κατανοεί την χρήση οικείων αντικειμένων
 • Χρησιμοποιεί την γλώσσα για να εκφράσει συναισθήματα
 • Χρήση προτάσεων με 4-5 λέξεις(3 ετών)
 • Χρήση πάνω από 6 λέξεις σε μία πρόταση(4 ετών)
 • Αναγνωρίζει αντικείμενα από το όνομα τους
 • Συχνότερη χρήση ουσιαστικών και ρημάτων
 • Ψιθυριστή ομιλία
 • Η γραμματική προτάσεων βελτιώνεται
 • Χρήση πιο ολοκληρωμένων προτάσεων
 • Διηγείται μέρος μιας ιστορίας
 • Κατανοεί τις έννοιες «μέρα» , «νύχτα»
 • Τραγουδάει τραγούδια

 

4-5 ετών

 • Αναγνωρίζει τα βασικά χρώματα
 • Μετράει μέχρι το 10 με μηχανική αποστήθιση
 • Χρήση προτάσεων με σωστή γραμματική
 • Απαντάει σε ποιο σύνθετες ερωτήσεις (π.χ. «Πώς σε λένε και πού μένεις;»)
 • Ρωτάει για την σημασία των λέξεων
 • Μπορεί να κάνει μία ερώτηση , να αρνηθεί και να προστάξει
 • Αναγνωρίζει τα βασικά σχήματα
 • Περιμένει την σειρά του
 • Ενώνει 2 προτάσεις με το «και»
 • Καθαρή άρθρωση των περισσότερων συμφώνων
 • Χρήση 900-2000 λέξεις

 

5-6 ετών

 • Προφέρει όλα τα σύμφωνα και τα συμπλέγματα τους καθαρά
 • Γνωρίζει βασικές αντίθετες έννοιες
 • Μετράει μέχρι το 30 με μηχανική αποστήθιση
 • Ονομάζει τις ημέρες της εβδομάδας
 • Κατάλληλη χρήση παρελθοντικών και μελλοντικών χρόνων
 • Απαντάει στην προφορική ερώτηση «Γειά τι κάνεις»
 • Ρωτάει βάζοντας το «Πως»
 • Ακολουθεί οδηγίες οι οποίες δίνονται σε μία ομάδα
 • Το λεξιλόγιο του αυξάνεται συνεχώς
 • Ανταλλάσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις
 • Χρήση προτάσεων με πολλές λεπτομέρειες
 • Αφηγείται με ευχέρεια μία ιστορία από την αρχή έως το τέλος
 • Καλή επικοινωνία με όλους γύρω του
 • Κατάλληλη χρήση γραμματικής σχεδόν πάντα
 • Χρήση χρονικών εννοιών ( χθες , σήμερα, αύριο κ.α.)
 • Χρήση περίπου 2200 λέξεις

 

6-7 ετών

 • Ονοματίζει γράμματα , νούμερα , χρήματα
 • Μετράει μέχρι το 100 με μηχανική αποστήθιση
 • Γνωρίζει το αλφάβητο
 • Αρχίζει να κατανοεί την ώρα
 • Κατάλληλη χρήση της παθητικής φωνής (π.χ. «ο σκύλος κυνηγιέται από την γάτα»)
 • Κατανοεί το «αριστερό» και το «δεξί»
 • Χρησιμοποιεί πιο σύνθετες περιγραφές
 • Συμμετοχή σε συζητήσεις

 

 7-11 ετών

 • Λογική σκέψη
 • Εκφράζεται διαφορετικά στον γραπτό λόγο από τον προφορικό λόγο
 • Ευχέρεια στην προφορική έκφραση και μπορεί να προσαρμόσει τον τρόπο που μιλάει σύμφωνα με την ηλικία, τον συνομιλητή, το επίπεδο και τις γνώσεις

 

Πηγή | Βιβλιογραφία:

[Shipley K.G. , McAfee J.G.,(1998) Assessment in speech-language pathology. A resource manual, 2nd edition, Singular Publishing Group, Canada]

Δραματοθεραπεία

Πρόκειται για μια βραχυπρόθεσμη, έμμεση ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που ανήκει στο φάσμα των θεραπειών μέσω τέχνης. Είναι αποτελεσματική στα παιδιά,  με θέματα όπως αναπτυξιακές διαταραχές, διαταραχές της συμπεριφοράς, αγχώδεις διαταραχές  ή απλά σε παιδιά που θέλουμε να ενισχύσουμε τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και να διαμορφώσουμε μια υγιή προσωπικότητα.


Μέσα
από τις τεχνικές και τα υλικά που χειριζόμαστε στο πλαίσιο της δραματοθεραπείας εξασφαλίζεται η εσωτερική ισορροπία και η ενδυνάμωση του υγιούς εαυτού του παιδιού.  Στόχος μας είναι η διεύρυνση της εμπειρίας του κάθε μέλους της ομάδας, η διεύρυνση των συναισθημάτων του και η έκφρασή τους, η εκδραμάτιση των ρόλων στη ζωή όπως : παιδί, φίλος και μαζί μαθητής κλπ και η εκτόνωση.  Η ομαδικότητα και η συνεργασία επίσης προωθούν την συνύπαρξη, τον αυτοέλεγχο και τις κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού.


Εργαλεία μας και τεχνικές είναι  : η δραματική μεταφορά, το παράδοξο, το παίξιμο ρόλων, το παιχνίδι και η μίμηση που αφορούν την έμμεση έκφραση του ασυνειδήτου. Μαθαίνουμε να «μιλάμε» με έμμεσο τρόπο από απόσταση,  τα «λόγια» όμως μετουσιώνονται σε « πράξη» και «δράσεις» έτσι επέρχεται η λύτρωση, η επίγνωση και η κάθε επιθυμητή αλλαγή.


Μακροπρόθεσμα το άτομο θα βιώσει επιθυμητές αλλαγές, θα ωριμάσει συναισθηματικά, θα μάθει να εκφράζεται, να συνεργάζεται  και να «εξοικειώνεται» με τις ιδιαιτερότητές του αλλά και να αγαπά τον εαυτό του.


Η συμβολοποίηση βοηθά στην ανάδυση Ασυνείδητου υλικού και έτσι άγνωστες πτυχές της ψυχής γίνονται συνειδητές άρα και λιγότερο αγχογόνες. Οι μάσκες πέφτουν και αναδύεται το πρόσωπο και όχι το προσωπείο!


Για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και επειδή η δραματοθεραπεία χειρίζεται σενάρια, συναισθήματα, και καταστάσεις  με απλά και δημιουργικά υλικά  όπως άμμος, μάσκες, κούκλες κ.λπ., αποτελεί ιδανική επιλογή για τα παιδιά καθώς συνδυάζεται με παιχνίδι έτσι είναι ταυτόχρονα και ψυχαγωγική !!


Άννα Τσική
Ψυχολόγος - Δραματοθεραπεύτρια
Συνεργάτης του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών Efamillon

Τα όρια στη συμπεριφορά του παιδιού

Τα όρια αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο το παιδί μπορεί να αλληλεπιδρά με ένας ένας, να εξελίσσεται, να ανακαλύπτει, να δημιουργεί, να είναι ικανοποιημένο και να νιώθει ασφάλεια. Η έλλειψη ορίων κάνει το παιδί να νιώθει φοβισμένο, μπερδεμένο, ανασφαλές. Από την άλλη πλευρά τα αυστηρά όρια κάνουν το παιδί να δυσκολεύεται να αναπτύξει ενδιαφέροντα, να πάρει πρωτοβουλίες και να εμφανίζει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Βέβαια υπάρχουν και παιδιά που λόγω του αυστηρού περιβάλλοντος μπορούν να εμφανίσουν έντονα σημάδια ανυπακοής και αντίδρασης.


Αυτό που είναι σημαντικό να γίνει είναι να θέσω όρια που θα οδηγούν στην αυτονομία, ασφάλεια και υψηλή αυτοεκτίμηση. Αυτό μπορεί να γίνει όταν:

 • Ενημερώνω και εξηγώ στο παιδί τα όρια πριν εφαρμοστούν.
 • Τα βάζουμε αμέσως μόλις ένα παιδί εμφανίσει την αρνητική συμπεριφορά.
 • Τα διατυπώνουμε με σαφή και απλά λόγια και πάντα συνοδεύονται από εξήγηση (γιατί).
 • Λέμε αυτό που θέλουμε να κάνει το παιδί και αποφεύγουμε τη χρήση αρνητικών λέξεων (π.χ. μην, δεν) γιατί συνήθως η χρήση ένας φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα.
 • Είναι λίγα, απλά και κατανοητά
 • Υπάρχει σταθερότητα και συνέπεια στην εφαρμογή ένας.
 • Είναι κοινά ανάμεσα ένας δύο γονείς.
 • Είναι σύμφωνα με την ηλικία του παιδιού. Άλλα όρια χρειάζεται ένα παιδί νηπιακής ηλικίας και άλλα ένας έφηβος.

 

Μαρίνα Ψωμά

Ψυχολόγος M.Sc. - Ειδική Παιδαγωγός
Συνεργάτης του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών Efamillon

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες - Αποκατάσταση

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αναφέρονται σε παιδιά που ενώ έχουν καλές νοητικές ικανότητες και συστηματική φοίτηση στο σχολείο, δυσκολεύονται στη διαδικασία της μάθησης και ειδικότερα στο γραπτό λόγο.  Συγκεκριμένα μπορεί να έχουν δυσκολίες σε ένα ή σε περισσότερους από τους παραπάνω τομείς:

 • Ανάγνωση
 • Ορθογραφία
 • Γραπτή έκφραση
 • Μαθηματικά

Δυσλεξία

Η Δυσλεξία αποτελεί ειδική μαθησιακή δυσκολία στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της ορθογραφίας. Τα παιδιά δυσκολεύονται να μάθουν τα γράμματα σε συνδυασμό με τον ήχο του καθενός και το μηχανισμό της ανάγνωσης. Γίνεται αντιληπτή τα πρώτα χρόνια φοίτησης του παιδιού στο σχολείο όπου αρχίζει να βιώνει αποτυχίες. Οφείλεται σε βιολογικούς παράγοντες.


Χαρακτηριστικά Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών

Το παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζει μερικά από τα παρακάτω ενδεικτικά χαρακτηριστικά.

Ανάγνωση

 • Διαβάζει συλλαβιστά, αργά, χωρίς στίξη
 • Παραλείπει, προσθέτει, αντικαθιστά γράμματα, συλλαβές, λέξεις
 • Χάνει τη γραμμή όταν διαβάζει
 • Δυσκολεύεται στην κατανόηση του κειμένου που διαβάζει

Γραφή - Ορθογραφία

 • Παραλείπει τα σημεία στίξης, τόνους
 • Δεν κρατάει τις αποστάσεις μεταξύ των λέξεων
 • Μπερδεύει τα κεφαλαία με τα μικρά γράμματα
 • Παραλείπει, προσθέτει γράμματα, συλλαβές, λέξεις
 • Συγχέει γράμματα πχ β-φ, γ-χ, θ-δ
 • Μπερδεύει το 3 με το ε
 • Κάνει δυσανάγνωστα γράμματα
 • Κάνει θεματικά, καταληκτικά, παραγωγικά λάθη παρόλο που γνωρίζει τους γραμματικούς κανόνες.

Γραπτή Έκφραση

 • Χρησιμοποιεί περιορισμένο λεξιλόγιο
 • Δυσκολεύεται στη δομή του λόγου
 • Περιορισμένη έκταση
 • Συχνά γράφει εκτός θέματος

Μαθηματικά

 • Μπερδεύει τα σύμβολα (+, -,x, :)
 • Αντιστρέφει αριθμούς (23 αντί 32)
 • Δυσκολεύεται να εκτελέσει απλές αριθμητικές πράξεις
 • Δυσκολεύεται στην εκμάθηση της προπαίδειας
 • Δυσκολεύεται στην κατανόηση και επίλυση προβλήματος

Άλλες δυσκολίες

 • Μπερδεύει μέρες, μήνες, εποχές
 • Δυσκολεύεται να θυμηθεί ονόματα, ημερομηνίες
 • Η σχολική μελέτη διαρκεί πολλές ώρες
 • Αποφεύγει τη σχολική εργασία
 • Αποσπάται η προσοχή όταν διαβάζει
 • Εμφανίζει άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση
 • Έλλειψη οργάνωσης στα τετράδια, στη τσάντα, στο δωμάτιό του

Τρόπος Αντιμετώπισης Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών

Στο Πρότυπο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών EFAMILLON πρώτο μας μέλημα είναι η ολόπλευρη αντιμετώπιση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών. Αρχικά, γίνεται αξιόπιστη αξιολόγηση των δυσκολιών αλλά και των δυνατοτήτων του παιδιού από τη διεπιστημονική ομάδα του κέντρου. Στη συνέχεια, καταρτίζεται ένα δομημένο και εξατομικευμένο πρόγραμμα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης.  Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί όλες τις αισθήσεις του παιδιού (όραση, ακοή, κίνηση, αφή) ώστε η αδυναμία που μπορεί να έχει ένα παιδί σε μία αισθητηριακή οδό να αναπληρώνεται από τις άλλες. Υπάρχει συνεχής συνεργασία και ενημέρωση γονέα-ειδικού. Επίσης, δημιουργείται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που ενισχύει τις προσπάθειες του παιδιού, δημιουργεί κίνητρα και το παιδί αρχίζει να βιώνει επιτυχίες. Με αυτό τον τρόπο το παιδί αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις δυσκολίες του, συμμετέχει ενεργά στη τάξη και αρχίζει να πιστεύει ξανά στις δυνατότητές και στον εαυτό του.


Τι μπορείτε να κάνετε ως γονείς/εκπαιδευτικοί;

Στην αντιμετώπιση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σημαντικό ρόλο παίζει η θετική και σωστή στάση των γονέων και του εκπαιδευτικού.

 • Είναι σημαντικό να βρείτε τα δυνατά σημεία του παιδιού και να το ενισχύεται για αυτά ώστε να πιστέψει στον εαυτό του
 • Να αναγνωρίζετε τις προσπάθειες του παιδιού και να τις επιβραβεύετε
 • Να υπάρχει συχνή συνεργασία σχολείου-οικογένειας
 • Κατά τη διάρκεια της μελέτης να γίνονται συχνά διαλείμματα


Πότε πρέπει να ζητήσω βοήθεια;

 • Όταν η επίδοση του παιδιού στα μαθήματα είναι κατώτερη των νοητικών του ικανοτήτων
 • Όταν εμφανίζει κάποια από τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω
 • Όταν εμφανίζει έντονο άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση και άρνηση για το σχολείο

Η πρώιμη αντιμετώπιση των δυσκολιών είναι πολύ σημαντική.Επιμέλεια κειμένου:
Μαρίνα Ψωμά

Ειδική Παιδαγωγός - Ψυχολόγος M.Sc.
Συνεργάτης του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών Efamillon 

Συμβουλές προς γονείς για τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών

Πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου κατά την διάρκεια της γλωσσικής του ανάπτυξης;

 • Να του μιλάτε απλά, καθαρά, αργά.
 • Να του περιγράφεται αυτό που κάνετε όταν ασχολείσθαι μαζί του.
 • Να του μιλάμε κανονικά, χρησιμοποιώντας απλές λέξεις και σωστές, ολοκληρωμένες προτάσεις. Όχι «μωρουδίστικη ομιλία».
 • Να το ακούτε προσεκτικά όταν σας μιλάει.
 • Να λέτε συνεχώς καινούργιες λέξεις για να εμπλουτίσετε το λεξιλόγιό του. 
 • Εξηγήστε του τις λέξεις που δεν καταλαβαίνει.
 • Επαναλάβετε τη λέξη που δε λέει σωστά αλλά μη του ζητάτε να την επαναλαμβάνει κάθε φορά.
 • Ενθαρρύνετε το να εγκαταλείψει το μπιμπερό και την πιπίλα, εφόσον τα χρησιμοποιεί ακόμα.   
 • Παροτρύνετε το να παίζει με άλλα παιδιά.
 • Προσέχετε όταν μιλάει, έχοντας πάντα στο μυαλό σας ότι η επανάληψη συλλαβών και λέξεων είναι φυσιολογική σε αυτό το στάδιο της ανάπτυξής του (3-4 ετών).
 • Διαβάστε ιστορίες μαζί και διηγηθείτε τις ο ένας στον άλλον. Έτσι, ενθαρρύνετε μια θετική στάση προς την ανάγνωση και τη γλώσσα (προφορική και γραπτή). Τα παιδιά χρειάζονται το παράδειγμά σας: αφήστε τα να σας βλέπουν να διαβάζετε (3-4 ετών).  
 • Δώστε την ευκαιρία να σας βοηθά στο σχεδιασμό και προγραμματισμό δραστηριοτήτων (π.χ. την προετοιμασία μιας γιορτής). 
 • Επιβραβεύετε τις προσπάθειες που κάνει.  
 • Συζητάτε μαζί του καθημερινά.
 • Αφήστε το να συμμετέχει σε οικογενειακές συζητήσεις. 
 • Εξηγείτε στο παιδί σας καινούργιες λέξεις.   
 • Τηλεόραση: Τα παιδιά αυτής της προσχολικής ηλικίας μπορούν να παρακολουθήσουν ένα ή δύο παιδικά προγράμματα την ημέρα που να μην υπερβαίνουν τη μία ώρα στο σύνολο τους.  Τα προγράμματα αυτά πρέπει να τα επιλέξουμε με προσοχή και εκτός από το να ψυχαγωγούν τα παιδιά μας θα πρέπει να έχουν κάτι να τα διδάξουν. 
 • Προσπαθώ να είμαι το σωστό γλωσσικό πρότυπο για το παιδί.
 • Ποικιλία εκπαιδευτικών παιχνιδιών: OXI πολλή τηλεόραση. ΝΑΙ στα πολλά εκπαιδευτικά παιχνίδια όπως κουκλόσπιτο, τηλέφωνο, γκαράζ, κύβους, μπάλα, παζλ, επιτραπέζια παιχνίδια, βιβλία κ.α.
 • Συνεργασία με το σχολείο.
 • Αποφεύγουμε να ρωτούμε ερωτήσεις.


Παπαδοπούλου Ελισάβετ
Λογοθεραπεύτρια

Χρήσιμες συμβουλές για τις δραστηριότητες με τα παιδιά σας
 • Επιλέξτε τη στιγμή που ταιριάζει τόσο σε εσάς όσο και στο παιδί σας και οργανώστε μία σταθερή ρουτίνα μαζί του. Ορίστε μία συγκεκριμένη ώρα κατά την διάρκεια της ημέρας που θα αφιερώνεται στις δραστηριότητες με το παιδί ή τα παιδιά σας και φυσικά όταν δεν θα είναι κουρασμένο, νυσταγμένο ή πεινασμένο. Βέβαια είναι σημαντικό να αισθάνεστε και εσείς χαλαροί, ξεκούραστοι και καλοδιάθετοι! Έτσι η συμμετοχή σας στο παιχνίδι με το παιδί σας θα είναι πιο δημιουργική και ουσιώδης. Ο χρόνος που απαιτείται σε καθημερινή βάση είναι 2 με 3 φορές την ημέρα από 10 με 15 λεπτά την κάθε φορά. Είναι προτιμότερο με αυτόν τον τρόπο, από ότι μία μεγάλης διάρκειας φορά.
 • Όταν θα παίζετε με το παιδί σας είναι σημαντικό να "κατεβείτε" στο επίπεδο του παιδιού σας, εκεί όπου θα καθόσαστε αντικρυστά. Για παράδειγμα, όταν κάθεστε σε ένα τραπέζι με το παιδί σας καλό θα είναι το τραπεζάκι να είναι στο επίπεδο του παιδιού και όχι πιο κοντό ή πιο ψηλό από αυτό. Με τα μικρά παιδιά είναι χρήσιμο καμιά φορά να κάθεστε κάτω (στο πάτωμα) και να παίζετε. Βέβαια όχι πάντα γιατί θα πρέπει να μάθουν να κάθονται στην θέση τους όταν κάνουν μία δραστηριότητα και έτσι τα οριοθετείτε καλύτερα.
 • Κρατήστε μερικά παιχνίδια μόνο για τις δραστηριότητες του.

 • Είναι σημαντικό για κάθε δραστηριότητα να έχετε πάνω στο τραπέζι μόνο το συγκεκριμένο παιχνίδι που έχει επιλέξει το παιδί σας για να παίξετε. Απομακρύνετε κάθε άλλο παιχνίδι ώστε να μειώνεται την διάσπαση της προσοχής του.
 • Καλό θα είναι όταν κάνετε μία δραστηριότητα με το παιδί σας να αποφεύγετε τους πολλούς θορύβους του περιβάλλοντος (π.χ. τηλεόραση, μουσική, δυνατή ομιλία στο δίπλα δωμάτιο, κ.τ.λ), οι οποίοι θα του αποσπάσουν την προσοχή του και θα χάσει την συγκεντρωσή του στην δραστηριότητα που κάνετε.
 • Ολοκληρώστε την δραστηριότητα πριν το παιδί σας δείξει ότι έχει βαρεθεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία κουδουνίστρα για να κάνει θόρυβο και να του τραβήξετε την προσοχή. Άλλα υλικά που μπορείτε να χρησιμοποιείτε και να τραβάτε την προσοχή του παιδιού σας είναι: δακτυλοκουκλίτσες (όμως να δίνουν σημασία σε εσάς και όχι στα κουκλάκια), διάφορα αστεία καπέλα, αστείο μακιγιάζ, αστείες γκριμάτσες, διάφορα φουλάρια (κρύβετε και αποκαλύπτετε το πρόσωπο σας εναλλάξ), παιχνίδια όπως παζλ, πύργοι, τουβλάκια, πλαστελίνη, σαπουνόφουσκες, μπουρμπουλήθρες σε νερό, φύσημα σφυρίχτρας ή ενός μύλου, χάρτινα καραβάκια σε λεκάνη με νερό, διάφορες χάρτινες κατασκευές. Κάντε το παιχνίδι δημιουργικό, εκπαιδευτικό και ενδιαφέρον!
 • Πολύ ωραία παιχνίδια ειδικά με τα μικρότερα παιδιά είναι τραγούδια με χειρονομίες, παιχνίδια με κούκλες και αντικείμενα της καθημερινότητας του.
 • Σημαντικό: Ένα παιδί για να μάθει κάτι καινούργιο θα πρέπει να παρακολουθήσει μία δραστηριότητα για ορισμένο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 10 επαναλήψεις).
 • Σημαντικό: Στα παιδιά μικρότερης ηλικίας 1.5 με 5-5.5 ετών είναι δύσκολο στην αρχή να περιμένουν την σειρά τους σε μία δραστηριότητα που την μοιράζονται με κάποιον άλλον. Ιδιαίτερα τα παιδιά με δυσκολίες και ιδιαιτερότητες είναι αρκετά δύσκολο να δεχθούν και να μάθουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Ωστόσο, κατά την διάρκεια της δραστηριότητας σας με το παιδί σας, θα πρέπει να το μάθετε σιγά σιγά να περιμένει, να μοιράζεται και να παίρνει την σειρά του όταν είναι μαζί με άλλους. Με αυτόν τον τρόπο όσο θα μεγαλώνει θα μαθαίνει να περιμένει την σειρά του όταν θα συζητάει με άλλους συνανθρώπους του.
 • Σημαντικό: Εάν έχετε περισσότερα από ένα παιδιά καλό θα είναι να μάθουν να παίζουν μαζί, να μοιράζονται τα παιχνίδια τους και να μάθουν να παίζουν ομαδικά. Βέβαια, καλό θα είναι να παίζετε μία δραστηριότητα και με τα δύο παιδιά σας μαζί αλλά και με το καθένα ξεχωριστά, όταν το άλλο λείπει από το σπίτι ή κοιμάται.
 • Σημαντικό: Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού με το παιδί σας 1. δείξτε στο παιδί από την αρχή τι περιμένετε από αυτό και μετά ξεκινήστε την δραστηριότητα. 2. Η χρήση κατάλληλων εκφράσεων κατά την διάρκεια του παιχνιδιού από εσάς είναι χρήσιμες. 3. Αφήνετε κάθε φορά το παιδί να ολοκληρώνει αυτό που θέλει να πει χωρίς να το βοηθάτε να το ολοκληρώσει. 4. Όταν λέει μία λάθος έκφραση ή λέξη δεν το διορθώνετε, αλλά επαναλαμβάνετε την σωστή μετά από αυτό χωρίς να του πείτε τίποτε άλλο. 5. Δίνετε πάντα προσοχή σε αυτό που λέει το παιδί και όχι στο πως το λέει. 6. Δεν του κάνετε πολλές ερωτήσεις μαζί και του δίνετε όσο χρόνο χρειαστεί ώσπου να πει αυτό που θέλει, χωρίς να του δείχνετε ότι βιάζεστε. 7. Δεν του μιλάτε γρήγορα και με λεξιλόγιο που δεν είναι της ηλικίας του. 8. Αν το παιδί δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί σας εκείνη την στιγμή, απομακρύνετε το παιχνίδι τελείως και ξαναδοκιμάστε αργότερα ίσως με ένα άλλο παιχνίδι που θα επιλέξει πάντα το παιδί.

 

Να θυμάστε ότι κάθε δραστηριότητα με το παιδί σας θέλει υπομονή, χρόνο, θέληση και διάθεση από εσάς, ώστε να εκπαιδεύσετε το παιδί σας και να το βοηθήσετε να αναπτύξει τον λόγο και την επικοινωνία του, να μάθει την εναλλαγή σειράς και να συνεργάζεται με τους γύρω του.


Παπαδοπούλου Ελισάβετ
Λογοθεραπεύτρια

Συχνές ερωτήσεις γονέων για τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών

1. Πολλοί λένε ότι όταν το παιδί θα μεγαλώσει και θα πάει σχολείο θα μιλήσει. Τι κάνουμε τότε;

H ένταξη του παιδιού στο σχολείο βοηθάει το παιδί να αναπτύξει την γλωσσική του ικανότητα, αλλά η γλωσσική ανάπτυξη και ολοκλήρωση αρχίζει πριν την ένταξη του παιδιού στο σχολείο. Η γνώμη του λογοθεραπευτή είναι απαραίτητη.


2. Η αργή εξέλιξη του προφορικού λόγου είναι ανησυχητική;

Μερικές φορές η αργή εξέλιξη του προφορικού λόγου είναι προμήνυμα μίας συνεχιζόμενης γλωσσικής καθυστέρησης και μεταγενέστερα στο σχολείο σε μαθησιακό επίπεδο.


3. Πότε πρέπει να αρχίσει η θεραπευτική παρέμβαση;

Στην ηλικία μεταξύ των 2 με 4 χρονών το παιδί έχει πολλές δυνατότητες βελτίωσης της γλωσσικής καθυστέρησης από ότι όταν η θεραπευτική αγωγή ξεκινήσει σε μεγαλύτερη ηλικία. Η πρώιμη αυτή περίοδος θεωρείται σημαντική για παρέμβαση λόγω της πλαστικότητας του εγκεφάλου που επιτρέπει την βέλτιστη αφομοίωση των ερεθισμάτων από το παιδί.


Πότε ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία;

 • Όταν ένα παιδί σε ηλικία 3 ετών δεν μιλάει καθόλου ή μιλάει με λίγες λέξεις.
 • Όταν ένα παιδί δυσκολεύεται στην άρθρωση διαφόρων φθόγγων ή όταν το παιδί μπερδεύει διάφορους φθόγγους της αλφαβήτου π.χ. φ με θ, θ με σ, δ με ζ, β με δ κ.α. ή όταν παραλείπει ήχους μέσα σε μία λέξη.
 • Όταν ένα παιδί τραυλίζει π.χ πα πα πατατα, μμμμαμά, θέλω θέλω θέλω νερό.
 • Δυσκολία στην κατανόηση του προφορικού λόγου (δυσκολία στην κατανόηση σύνθετων προτάσεων ή οδηγιών).
 • Δυσκολία στην προφορική έκφραση όπως: δυσκολία στην παραγωγή προτάσεων, δυσκολία να εκφράσει τις σκέψεις του με σωστές λέξεις, δυσκολία να περιγράψει απλά γεγονότα, να ξεκινήσει και να διατηρήσει μία συζήτηση, εκφραστικά και γραμματικά λάθη.

Ποια η σημασία της αποκατάστασης των δυσκολιών του λόγου και της ομιλίας;

 • Ο λόγος είναι πολύ βασικό στοιχείο για την επικοινωνία μεταξύ των ατόμων και συντελεί στην κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου.
 • Η επικοινωνία είναι μία διαδικασία μέσω της οποίας οι άνθρωποι ανταλλάσσουν πληροφορίες. Οι καθημερινές μας δραστηριότητες και οι διαπροσωπικές μας σχέσεις εξαρτώνται από τις δεξιότητες επικοινωνίας μας.
 • Τόσο στον ενήλικα όσο και στο παιδί, οι δυσκολίες στον λόγο και την ομιλία είναι πιθανό να επιφέρουν δυσκολία στην επικοινωνία με το περιβάλλον του ατόμου, μειονεκτικά συναισθήματα και κοινωνική απομόνωση.

 

Η ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας.

Για τον λόγο αυτό οι διαταραχές του λόγου και της ομιλίας δεν θα πρέπει να παραβλέπονται!!!


Παπαδοπούλου Ελισάβετ
Λογοθεραπεύτρια

Τραυλισμός: Συμβουλές & Οδηγίες προς γονείς

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να βοηθήσετε το παιδί σας να παράγει πιο ρέοντα λόγο και να μειώσετε τα συμπτώματα του τραυλισμού.

 • Τα περισσότερα παιδιά στις μικρές ηλικίες βιάζονται να μιλήσουν και να πουν αυτό που θέλουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση καλό είναι με τον δικό σας τρόπο να βοηθήσετε το παιδί, προσπαθώντας να εφαρμόζετε παύσεις κάθε φορά πριν μιλήσετε και χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν πιο αργό ρυθμό. Έτσι το παιδί θα αρχίσει σιγά σιγά να μαθαίνει σε ένα πιο αργό μοντέλο ρυθμού ομιλίας.
 • Συνήθως σε όλα τα μικρά παιδιά καθημερινά ρωτάμε πλήθος ερωτήσεων στις οποίες καλούνται να απαντήσουν. Η ικανότητα του παιδιού να απαντάει με ρέοντα λόγο χωρίς να τραυλίζει εξαρτάται από τον βαθμό δυσκολίας της ερώτησης που του κάνετε, καθώς και από τις λεκτικές δεξιότητες του παιδιού. Μπορείτε να ενισχύσετε το παιδί να απαντά στις ερωτήσεις σας με ρέοντα λόγο εάν: 1. Αποφεύγετε ερωτήσεις οι οποίες είναι πολύπλοκες για την ηλικία του παιδιού, 2. Δίνετε όσο χρόνο χρειάζετε να σκεφτεί και να απαντήσει στην ερώτηση που του κάνατε, χωρίς να τον αγχώνετε ή να του δείχνετε ότι βιάζεστε να απαντήσει.
 • Αποφεύγετε να τον ρωτάτε άλλη ερώτηση την ώρα που περιμένετε απάντηση για την προηγούμενη ερώτηση που του έχετε κάνει. Αυτό θα φέρει ως αποτέλεσμα το παιδί εκείνη την στιγμή να μπλοκάρει και να τραυλίσει. Ποτέ πολλές ερωτήσεις μαζί και με γρήγορο ρυθμό.
 • Όταν βρισκόμαστε σε μία παρέα συνήθως δεν διακόπτουμε αυτόν που μιλάει. Είναι ιδιαίτερα άσχημο για το παιδί που τραυλίζει να αισθάνεται ότι πρέπει να βιαστεί να πει αυτό που θέλει προτού κάποιος άλλος τον διακόψει. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας περνώντάς του το μήνυμα ότι σε μία συζήτηση με άλλα άτομα ο ένας ακούει τον άλλον και ποτέ δεν διακόπτουμε τον ομιλητή. Έτσι, δίνετε χρόνο στο παιδί και θάρρος να σκεφτεί αυτό που θέλει να πει χωρίς άγχος και φυσικά αυτό τον βοηθάει να μιλάει χωρίς να τραυλίζει.
 • Η "ποιότητα" χρόνου που θα δώσετε στο παιδί σας θα το βοηθήσει να αντιληφθεί ότι έχει την αμέριστη προσοχή σας και με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να βιάζεται να μιλάει.
 • Όταν απευθύνεστε στο παιδί το επίπεδο της ομιλίας σας θα πρέπει να είναι απλό με χρήση απλού λεξιλογίου και πάντα του επιπέδου της ηλικίας του. Δεν πρέπει να του μιλάτε με ¨μπεμπεκίστικη¨ ομιλία, αλλά ούτε με πολύπλοκες λέξεις. Θα πρέπει να του εξηγείτε κάθε τι που του λέτε με απλό και κατανοητό τρόπο, με αργό ρυθμό και πιο χαμηλή ένταση στην φωνή σας. Έτσι, δεν τον αγχώνεται, μαθαίνει να ακούει τον άλλο και έπειτα να απαντάει και κυρίως μαθαίνει να μιμείται την αργή ομιλίας σας.
 • Όταν τραυλίσει και τον δείτε να ζορίζετε και να αντιλαμβάνεται ότι κάτι του συμβαίνει, τότε ίσως του είναι χρήσιμο λεγοντάς του ¨Χαλάρωσε και ξανά πες το μου από την αρχή όταν είσαι έτοιμος¨, ¨Ηρέμησε και εγώ σε περιμένω να το ξαναπεις¨, ¨ Πάρε μία ανασούλα και προσπάθησε να το ξαναπείς όταν είσαι έτοιμος¨. Γενικά, τέτοιου είδους προτάσεις που θα τον κάνουν να χαλαρώσει και να προσπαθήσει ξανά να πει αυτό που θέλει χωρίς να τραυλίσει. Δεν του λέτε τα παραπάνω μπροστά σε κόσμο π.χ. συγγενείς, φίλους, κ.α.
 • Τον επιβραβεύετε κάθε φορά που ενώ τραύλισε, έπειτα προσπαθεί και το πει σωστά χωρίς να τραυλίζει.
 • Αποφεύγετε τις συζητήσεις με τρίτους και να βρίσκεται μπροστά σας σχετικά με το προβλημά του. Διευκρινίζετε σε συγγενεις και φίλους να μην του αναφέρουν τίποτα σχετικά με το προβλημά του και εξηγείστε τους να του συμπεριφέρονται όπως εσείς.
 • Το πρόβλημα του τραυλισμού δεν σημαίνει ότι του κάνουμε όλα τα χατίρια γιατί το λυπόμαστε και στεναχωριόμαστε. Αντιμετωπίζουμε το παιδί σαν να μην υπάρχει τραυλισμός και του βάζουμε πάντα όρια. Σε αντίθετη περίπτωση θα αντιληφθεί ότι λόγω του τραυλισμού του, του κάνετε όλα τα χατίρια του και βολεμένος σε αυτή την ιδέα θα συνεχίσει να τραυλίζει και να μιλάει γρήγορα.

Οι στρατηγικές αυτές είναι πολύ σημαντικές διότι εστιάζουν στην αλληλεπίδραση γονέα με παιδί και οι οποίες βοηθούν αρκετά το παιδί να ξεπεράσει το προβλημά του με την βοήθεια των γονιών του.


Παπαδοπούλου Ελισάβετ
Λογοθεραπεύτρια

Κανονές φωνητικής υγιεινής

Τι θα πρέπει να θυμάστε:

 • Πίνετε άφθονο νερό (τουλάχιστον 6-8 ποτήρια ημερησίως).
 • Προσπαθείτε να μην φωνάζετε: 1. πλησιάζετε το άτομο στο οποίο απευθύνεστε ώστε να σας ακούει χωρίς να φωνάζετε, 2. περιμένετε να επικρατήσει ησυχία πριν ξεκινήσετε να μιλάτε, 3. μιλάτε στην ένταση που σας βγαίνει η φωνή.
 • Μάθετε να αναγνωρίζετε τα σημάδια της φωνητικής κόπωσης (βραχνάδα, ένταση στο λαιμό, ξηρός λαιμός, υποβαθμισμένη φωνητική εκφορά).
 • Ξεκουράζετε τη φωνή σας κατά τη διάρκεια της ημέρας ή όταν η φωνή σας κουραστεί τότε σταματάτε να μιλάτε και ξεκουράζεται τη φωνή σας για 30 λεπτά έως μία ώρα.
 • Μείωση του χρόνου ομιλίας στο τηλέφωνο (σύντομες τηλεφωνικές συναλλαγές).
 • «Προθέρμανση» και «αποθεραπεία» των φωνητικών χορδών πριν και μετά την επαγγελματική χρήση της φωνής αντίστοιχα.
 • Χρησιμοποιείτε υγραντήρα ή εισπνοές ατμού που βοηθούν στην ενυδάτωση της αναπνευστικής οδού.
 • Εφύγρανση του περιβάλλοντος εργασίας/διαμονής. Διατήρηση της ατμόσφαιρας υγρή.
 • Πλένετε τα χέρια σας συχνά για την πρόληψη κρυολογημάτων και γρίπης.
 • Ασκείστε τακτικά αλλά με μέτρο. Η άσκηση βοηθά την καλή στάση και την αναπνοή.
 • Αναπνέετε από τη μύτη.
 • Καλό είναι να χρησιμοποιείτε διαφραγματική αναπνοή.
 • Συμπεριλάβετε πολλά δημητριακά ολικής αλέσεως, φρούτα και λαχανικά στη διατροφή σας. Αυτά τα τρόφιμα περιέχουν βιταμίνες και βοηθούν τους βλεννογόνους.

Τι θα πρέπει να αποφεύγετε:

 • Να μην φωνάζετε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο
 • Την κατανάλωση καφεϊνούχων υγρών (καφέ, κόκα κόλα)
 • Τη συχνή λήψη αλκοόλ
 • Τα πολύ ζεστά και τα πολύ κρύα ροφήματα
 • Το ενεργητικό και παθητικό κάπνισμα προκαλεί σημαντικό ερεθισμό και οίδημα των φωνητικών χορδών
 • Την ομιλία σε περίοδο ασθένειας από φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος
 • Τους χώρους στους οποίους γίνεται χρήση κλιματιστικού μηχανήματος
 • Μην ψιθυρίζετε, μη φωνάζετε και μη βιάζεστε. Να μιλάτε στην ένταση που σας βγαίνει η φωνή
 • Μην καθαρίζετε το λαιμό σας με βίαιη φώνηση που θυμίζει βήχα, γιατί αυτό σημαίνει και βίαιο παλμό των φωνητικών χορδών.
 • Να βήχετε έντονα.
 • Να τρώτε αμέσως πριν ξαπλώσετε για να αποφύγετε «ξινίλες» που οδηγούν σε περαιτέρω ερεθισμό της ήδη ευαίσθητης βλεννογόνου μεμβράνης στις περιοχές των οργάνων φώνησης.
 • Την κατανάλωση πικάντικων τροφών.
 • Το στοματικό διάλυμα ή γαργάρες που περιέχουν αλκοόλη ή χημικές ουσίες που ερεθίζουν το λαιμό. Αν ακόμη επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ένα στοματικό διάλυμα, καλό είναι αμέσως να γίνεται ξέπλυμα με νερό. Αν είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες γαργάρες, συνιστάται το αλατόνερο.

Πολύ σημαντικό: παρατηρήστε τον τρόπο που χρησιμοποιείται τη φωνή σας!!!


Παπαδοπούλου Ελισάβετ
Λογοθεραπεύτρια - Ειδική Φωνοθεραπεύτρια

Αφασία ενηλίκων μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο

Τι είναι αφασία;

Η Αφασία είναι μία επίκτητη διαταραχή της επικοινωνίας που επηρεάζει την παραγωγή ή την αντίληψη του λόγου και την ικανότητα της ανάγνωσης ή της γραφής, ενώ δεν επηρεάζει την νοημοσύνη.


Σε τι οφείλεται η αφασία;

Η πιο συχνή αιτία της αφασίας είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο, η αφασία μπορεί να προκληθεί από κρανιοεγκεφαλική κάκωση, όγκο στον εγκέφαλο ή κάποια άλλη νευρολογική αιτία.


Συχνότητα εμφάνισης της αφασίας

Εκτιμάται ότι περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζουν επίκτητη αφασία. Η αφασία είναι πιο συχνή από ότι η νόσος Πάρκινσον, η εγκεφαλική παράλυση και η μυïκή δυστροφία.


Ποια άτομα μπορεί να εκδηλώσουν αφασία;

Η αφασία μπορεί να εκδηλωθεί σε άτομα κάθε ηλικίας, φύλου και εθνικότητας. Συνήθως είναι πιο συχνή στους μεσήλικες και τα άτομα τρίτης ηλικίας. Η εκπαίδευση και το επάγγελμα δεν είναι καθοριστικοί παράγοντες. Άντρες και γυναίκες επηρεάζονται εξί σου το ίδιο.


Μπορεί ένα άτομο να έχει αφασία χωρίς να έχει κάποια σωματική αναπηρία;

Ναι. Όμως, τα περισσότερα άτομα με αφασία παρουσιάζουν αδυναμία ή παράλυση του δεξιού ποδιού και χεριού τους. Αυτό συμβαίνει λόγω της βλάβης στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου το οποίο ελέγχει τις κινήσεις της δεξιάς πλευράς του σώματος.


Μπορεί η αφασία να είναι προσωρινή;

Ναι. Η «παροδική» αφασία αναφέρεται σε ένα πρόβλημα επικοινωνίας το οποίο διαρκεί μόλις λίγες ώρες ή ημέρες.


Ποιο το χρονικό διάστημα ανάρρωσης από την αφασία;

Εάν τα συμπτώματα της αφασίας διαρκούν περισσότερο από δύο ή τρεις μήνες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο, μία πλήρης ανάρρωση είναι απίθανη. Ωστόσο, ορισμένοι άνθρωποι συνεχίζουν να βελτιώνονται μετά από χρόνια ακόμη και έπειτα από δεκαετίες. Η βελτίωση είναι μία αργή διαδικασία η οποία απαιτεί αρκετή βοήθεια και υποστήριξη από τους ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι εμπλέκονται στην αποκατάσταση, προς το αφασικό άτομο και την οικογένεια ή το άμεσο περιβάλλον του ώστε να αντιληφθούν της φύση του προβλήματος και να αναπτύξουν ορισμένες χρήσιμες στρατηγικές για καλύτερη επικοινωνία.


Συνέπειες της αφασίας

Η αφασία μπορεί να εμφανιστεί στην πιο ήπια μορφή της ή στην πιο σοβαρή μορφή της καθιστώντας την επικοινωνία σχεδόν αδύνατη. Συνήθως, πολλαπλές πλευρές της επικοινωνίας βλάπτονται όπως η κατανόηση του προφορικού λόγου, η προφορική έκφραση, η κατονομασία αντικειμένων, η ανάγνωση και η γραφή. Η αφασία μπορεί να καλύψει την νοημοσύνη ενός ατόμου και την ικανότητα να μεταδίδει συναισθήματα, σκέψεις και ιδέες.


Είναι όλες οι περιπτώσεις αφασίας όμοιες;

Όχι. Υπάρχουν πολλοί τύποι αφασίας. Κάποια άτομα έχουν δυσκολία να παρακολουθήσουν και να διατηρήσουν μία συζήτηση, ενώ άλλα άτομα παρουσιάζουν δυσκολίες στην ομιλία τους. Σε μερικά άτομα η αφασία μπορεί να είναι πολλή ήπια και τα συμπτώματα της να μην γίνουν αντιληπτά από την πρώτη στιγμή. Σε άλλες περιπτώσεις τα συμπτώματα της αφασίας μπορεί να είναι πολύ σοβαρά και να έχουν επηρεάσει την ομιλία, την γραφή, την ανάγνωση και την κατανόηση του προφορικού λόγου. Τα συμπτώματα της αφασίας μπορεί να ποικίλουν αρκετά. Ωστόσο, όλα τα άτομα με αφασία έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό «δυσκολίες στην επικοινωνία»


Υπάρχει Πρόληψη;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος και προκαθορισμένος τρόπος που μπορεί να ακολουθηθεί για να προληφθεί μία πιθανή αφασία σε περίπτωση εγκεφαλικού επεισοδίου ή εγκεφαλικού τραύματος. Η κατάσταση καθορίζεται από τον τόπο και το μέγεθος της βλάβης στον εγκέφαλο.


Μπορεί η αφασία να θεραπευτεί;

Δεν υπάρχει καμία φαρμακευτική αγωγή η οποία θεραπεύει την αφασία. Συνήθως, συνίσταται λογοθεραπεία στα άτομα με αφασία. Σκοπός του λογοθεραπευτή είναι να βοηθήσει το άτομο με αφασία να αξιοποιήσει και αναπτύξει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις εναπομείναντες ικανότητες του λόγου και της ομιλίας, καθώς και να αναπτύξει βοηθητικούς τρόπους επικοινωνίας οι οποίοι θα του επιτρέψουν να επανακτήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία στη ζωή του.


Τι συμβαίνει όταν ένα άτομο σταματήσει κάθε είδους θεραπεία που λαμβάνει για την αποκατάσταση της αφασίας;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Συνήθως, η σοβαρότητα της αφασίας, η υποστήριξη από το οικογενειακό και/ή το φιλικό περιβάλλον προς τον ασθενή, η οικονομική και κοινωνική θέση του ασθενή, το κίνητρο και η προσωπικότητα του ασθενή είναι ορισμένοι παράγοντες που συμβάλλουν στην συνολική εικόνα ενός ατόμου με αφασία. Δυστυχώς, αρκετοί άνθρωποι δεν έχουν ξανακούσει τι σημαίνει αφασία και κατ’επέκταση δεν γνωρίζουν πως να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με ένα άτομο που έχει αφασία. Τα άτομα με αφασία χρειάζονται βοήθεια και υποστήριξη από το κοντινό τους περιβάλλον προκειμένου να αποφευχθεί η κοινωνική τους απομόνωση ή να συνεχίσουν να διατηρούνται όσο το δυνατόν ενεργητικοί με τις καθημερινές τους δραστηριότητες.


Μπορεί ένα άτομο με αφασία να επιστρέψει στα επαγγελματικά του καθήκοντα;

Μερικές φορές. Επειδή τα περισσότερα επαγγέλματα απαιτούν ικανότητες λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας τα άτομα με αφασία είναι δύσκολο μερικές φορές να απασχοληθούν σε ορισμένες εργασιακές θέσεις.


Χρήσιμες συμβουλές για καλύτερη επικοινωνία με αφασικά άτομα:

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε την προσοχή του ατόμου με αφασία πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του.
 • Μιλάτε κάθε φορά στο άτομο με αφασία με αργό, απλό και κατανοητό τρόπο, αλλά όχι σαν να είναι παιδί.
 • Δώστε χρόνο στο άτομο με αφασία να ολοκληρώσει την σκέψη του και να εκφραστεί προφορικά. Μην ολοκληρώνετε την πρόταση του παρά μόνο έαν είναι απαραίτητο ή σας ζητηθεί.
 • Δίνετε έμφαση σε λέξεις «κλειδιά» χωρίς να μιλάτε δυνατά. Επαναλαμβάνετε μία πρόταση μόνο έαν είναι αναγκαίο.
 • Κατά την διάρκεια της συνομιλίας σας με ένα αφασικό άτομο θα πρέπει να ελέγχεται το περιβάλλον γύρω σας ώστε να μην είναι θορυβώδες και παρεμβάλλονται άλλοι ήχοι που να αποσπούν την προσοχή του π.χ. ραδιόφωνο, τηλεόραση κ.τ.λ.
 • Ενθαρρύνετε εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας με το άτομο με αφασία όπου είναι χρήσιμο, όπως: χειρονομίες, οπτικά βοηθήματα με καθημερινές δραστηριότητες του ατόμου, σχέδιο, απαντήσεις τύπου ναι ή όχι.
 • Είναι πολύ βασικό το άτομο με αφασία να αισθάνεται όσο το δυνατόν πιο «ανεξάρτητος». Αποφύγετε να γίνεται υπερπροστατευτικοί.
 • Προσπαθείστε όσο μπορείτε να εμπλέκεται το άτομο με αφασία σε οικογενειακές συζητήσεις και να μην το απομονώνεται από κάθε είδους πληροφορία ή ενημέρωση. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να το επιβαρύνεται καθημερινά χωρίς μέτρο.
 • Επαινείτε όλες τις προσπάθειες του για προφορική έκφραση. Η επικοινωνία μαζί με το αφασικό άτομο θα πρέπει να είναι ευχάριστη ώστε να το ενθαρρύνεται και να μην παραιτείται. Με ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή της θεραπείας που τα περισσότερα αφασικά άτομα παρουσιάζουν έντονα προβλήματα στον λόγο και την επικοινωνία τους και αισθάνονται απογοητευμένοι για αυτό.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Παπαδοπούλου Ελισάβετ
ΛογοθεραπεύτριαΤα παραπάνω κείμενα αποτελούν αποτέλεσμα συγγραφικής δουλειάς του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών Εfamillon. Οποιαδήποτε ομοιότητα με άλλα κείμενα ή δημοσιεύσεις είναι τυχαία.

Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση των παρόντων κειμένων χωρίς την άδεια του κέντρου. Η αναδημοσίευση ή χρήση κάποιας άλλης πηγής δηλώνεται ρητά.

Τα παραπάνω κείμενα είναι καθαρά ενημερωτικά και μόνον. Δεν αντικαθιστούν τις επιστημονικές συμβουλές ενός εξειδικευμένου θεραπευτή ούτε αποτελούν θεραπευτική παρέμβαση για κάποιο περιστατικό.