Θεραπευτικές Μέθοδοι

Έπειτα από μία ολοκληρωμένη και ενδελεχή αξιολόγηση του παιδιού ή του ενήλικα, στόχος των θεραπευτών του κέντρου μας, είναι η κατάρτιση και εφαρμογή ενός εξατομικευμένου ή ομαδικού θεραπευτικού προγράμματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε ατόμου.

Ορισμένες από τις θεραπευτικές μεθόδους που εφαρμόζονται στο χώρο μας είναι:

LSVT LOUD Μέθοδος για ασθενείς με νόσο Parkinson

Η νόσος Parkinson είναι προοδευτική και εκφυλιστική και προοδευτικά η πορεία της υγείας του ασθενή χειροτερεύει. Ανάμεσα στα κινητικά και τα μη κινητικά χαρακτηριστικά της νόσου αυτής, υπάρχουν προβλήματα στο λόγο, την επικοινωνία και τη φωνή.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της φωνής και της ομιλίας στη νόσο Parkinson είναι:

  • Μειωμένη ένταση φωνής
  • Ποιότητα βραχνής φωνής
  • Τρέμουλο φωνής
  • Μονότονη φωνή
  • Δυσκολία στην άρθρωση των φωνημάτων (υποκινητική δυσαρθρία)
  • Προβλήματα κατάποσης

Καθώς προχωρά η νόσος, η φωνή δεν ακούγεται και αυτό επιδεινώνει τη καθημερινότητα και τη ποιότητα ζωής του ασθενή καθώς και τη ψυχολογία του.

Η μέθοδος LSVT LOUD (Lee Silverman Voice Treatment) είναι μία παγκόσμια και αναγνωρισμένη λογοθεραπευτική παρέμβαση που στόχο έχει τη βελτίωση της φωνής και της ομιλίας ατόμων με νόσο Parkinson και άλλες νευρολογικές διαταραχές. Σύμφωνα με έρευνες, η μέθοδος LSVT LOUD είναι αρκετά αποτελεσματική και εφαρμόζεται τουλάχιστον σε 40 χώρες ανά τον κόσμο με πάνω από 4000 πιστοποιημένους θεραπευτές.

Πρόκειται για μία θεραπεία που εστιάζει στην αύξηση της ένταση της φωνής και στην άμεση μεταφορά της σε καθημερινές επικοινωνιακές λειτουργίες που θα επιτρέψουν στους ασθενείς να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν τη προφορική τους επικοινωνία.

Η θεραπεία LSVT LOUD πραγματοποιείται από πιστοποιημένους λογοθεραπευτές στη μέθοδο αυτή, οι οποίοι έχουν έγκριση χορήγησης της. Το πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο και περιλαμβάνει 16 συνεδρίες με τον λογοθεραπευτή (4 ημέρες την εβδομάδα, για 4 εβδομάδες). 

 Η διευθύντρια του κέντρου ειδικών θεραπειών Efamillon, Κα Παπαδοπούλου Ελισάβετ (Λογοθεραπεύτρια) έχει πιστοποιηθεί από τον Οκτώβρη του 2018 στη χορήγηση της μεθόδου LSVT LOUD (Certification No: ATGR1018-35).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο LSVT LOUD επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα επικοινωνίας των κέντρων μας ή μέσω email.


Παπαδοπούλου Ελισάβετ
Λογοθεραπεύτρια – Ειδική Φωνοθεραπεύτρια
Πιστοποιημένη λογοθεραπεύτρια στην LSVT LOUD

 

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (Sensory Integration):
  • Τι είναι η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση;
  • Σε ποιες αισθήσεις εστιάζεται;
  • Δυσκολίες της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης
  • Σε ποιους απευθύνεται;

Μάθετε περισσότερα

Palin Parent-Child Interaction Therapy (Palin PCI):

Θεραπευτική μέθοδος για πρώιμη παρέμβαση σε μικρά παιδιά με τραυλισμό.

 

Feeding Therapy: A Sensory - Motor Approach:

Θεραπευτική μέθοδος για ασθενείς με προβλήματα σίτισης και κατάποσης.

P.E.C.S. Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων (Picture Exchange Communication System - P.E.C.S.):

Θεραπευτική μέθοδος εναλλακτικής επικοινωνίας για άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές ή συναφείς αναπτυξιακές διαταραχές.

T.E.A.C.CH:

Θεραπευτική μέθοδος εναλλακτικής επικοινωνίας για άτομα με διαταραχές του φάσματος αυτισμού ή συναφείς αναπτυξιακές διαταραχές.

Στοματοπροσωπική Μυολειτουργική Θεραπεία (MFT):

Θεραπευτική μέθοδος για την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας των μυών του στοματοπροσωπικού συστήματος και τη δημιουργία μυϊκής ισορροπίας στο σύστημα αυτό.

SI.MA.TA. method (Signs Make Talk) - οπτικά / απτικά σήματα για δυσπραξία:

Θεραπευτική μέθοδος για την παιδική λεκτική - στοματική δυσπραξία.

Δραματοθεραπεία

Πρόκειται για μια βραχυπρόθεσμη, έμμεση ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που ανήκει στο φάσμα των θεραπειών μέσω τέχνης. Είναι αποτελεσματική στα παιδιά,  με θέματα όπως αναπτυξιακές διαταραχές, διαταραχές της συμπεριφοράς, αγχώδεις διαταραχές  ή απλά σε παιδιά που θέλουμε να ενισχύσουμε τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και να διαμορφώσουμε μια υγιή προσωπικότητα.


Στόχος μας
είναι η διεύρυνση της εμπειρίας του κάθε μέλους της ομάδας, η διεύρυνση των συναισθημάτων του και η έκφρασή τους, η εκδραμάτιση των ρόλων στη ζωή όπως : παιδί, φίλος και μαζί μαθητής κλπ και η εκτόνωση.  Η ομαδικότητα και η συνεργασία επίσης προωθούν την συνύπαρξη, τον αυτοέλεγχο και τις κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού.


Μακροπρόθεσμα το άτομο θα βιώσει επιθυμητές αλλαγές, θα ωριμάσει συναισθηματικά, θα μάθει να εκφράζεται, να συνεργάζεται  και να «εξοικειώνεται» με τις ιδιαιτερότητές του αλλά και να αγαπά τον εαυτό του.

Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική θεραπεία:

Η Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική θεραπεία είναι μια σύντομης μορφής ψυχοθεραπεία που επικεντρώνεται στον εντοπισμό και την τροποποίηση των δυσλειτουργικών τρόπων σκέψης του ατόμου που το κάνουν να δυσφορεί και να δυσλειτουργεί σε διάφορους τομείς της ζωής του. Η αλλαγή στο τρόπο σκέψης θα φέρει ως αποτέλεσμα αλλαγή στο τρόπο συμπεριφοράς και στο συναίσθημα έτσι ώστε το άτομο να χρησιμοποιεί τις δυνατότητές του με τρόπο εποικοδομητικό για τον εαυτό του και για τους άλλους.


Είναι μια μορφή θεραπείας που στόχο έχει την λειτουργικότητα του ατόμου, την ανακούφιση από το δυσφορικό συναίσθημα του καθώς και την εκπαίδευση του ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του παρόμοιες δυσκολίες στο μέλλον.

Oral Placement Therapy (OPT)

Η Oral Placement Therapy είναι μία σημαντική προσθήκη στις παραδοσιακές μεθόδους θεραπείας της ομιλίας για ασθενείς με ελλείμματα τοποθέτησης, κίνησης και ελέγχου των στοματο-προσωπικών δομών. Είναι απτική-ιδιοδεκτική τεχνική εκπαίδευσης, συμπληρωματική της παραδοσιακής λογοθεραπείας, όπου με την εφαρμογή της οι ασθενείς με κινητικές ή / και αισθητηριακές βλάβες επωφελούνται από απτικά και ιδιοδεκτικά στοιχεία (διότι η ομιλία είναι μία απτική – ιδιοδεκτική διαδικασία). Η OPT χρησιμοποιείται για να βελτιώσει την επίγνωση των αρθρωτών του στόματος, τη τοποθέτηση (διαχωρισμός, διαβάθμιση και κατεύθυνση κίνησης), τη σταθερότητα και τη μνήμη κίνησης. Όλα αυτά που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της καθαρότητας της ομιλίας.

Η OPT θα πρέπει να αποτελεί μέρος ενός περιεκτικού θεραπευτικού προγράμματος λογοθεραπευτικής παρέμβασης και αναφέρεται σε παιδιά και ενήλικες με: 1. διαταραχές άρθρωσης (π.χ. δυσαρθρία), 2. απραξία της ομιλίας, 3. σε ασθενείς μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, 4. διαταραχές ροής της ομιλίας, 5. για στοματο-προσωπική μυϊκή ενδυνάμωση των αρθρωτών σε παιδιά με καθυστέρηση στο λόγο, 6. σε προβλήματα σίτισης και κατάποσης, καθώς και σε 7. άλλες νευρολογικές διαταραχές που επηρεάζουν το λόγο και την ομιλία ενός ατόμου.

 

Βιβλιογραφία: Sara Rosenfeld-Johnson’s, Oral Placement Therapy for Speech Clarity & Feeding,4th Edition, www.talktools.com