Θεραπευτικές Μέθοδοι

Έπειτα από μία ολοκληρωμένη και ενδελεχή αξιολόγηση του παιδιού ή του ενήλικα, στόχος των θεραπευτών του κέντρου μας, είναι η κατάρτιση και εφαρμογή ενός εξατομικευμένου ή ομαδικού θεραπευτικού προγράμματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε ατόμου.

Ορισμένες από τις θεραπευτικές μεθόδους που εφαρμόζονται στο χώρο μας είναι:

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (Sensory Integration):
  • Τι είναι η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση;
  • Σε ποιες αισθήσεις εστιάζεται;
  • Δυσκολίες της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης
  • Σε ποιους απευθύνεται;

Μάθετε περισσότερα

Palin Parent-Child Interaction Therapy (Palin PCI):

Θεραπευτική μέθοδος για πρώιμη παρέμβαση σε μικρά παιδιά με τραυλισμό.

 

Feeding Therapy: A Sensory - Motor Approach:

Θεραπευτική μέθοδος για ασθενείς με προβλήματα σίτισης και κατάποσης.

P.E.C.S. Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων (Picture Exchange Communication System - P.E.C.S.):

Θεραπευτική μέθοδος εναλλακτικής επικοινωνίας για άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές ή συναφείς αναπτυξιακές διαταραχές.

T.E.A.C.CH:

Θεραπευτική μέθοδος εναλλακτικής επικοινωνίας για άτομα με διαταραχές του φάσματος αυτισμού ή συναφείς αναπτυξιακές διαταραχές.

Στοματοπροσωπική Μυολειτουργική Θεραπεία (MFT):

Θεραπευτική μέθοδος για την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας των μυών του στοματοπροσωπικού συστήματος και τη δημιουργία μυϊκής ισορροπίας στο σύστημα αυτό.

SI.MA.TA. method (Signs Make Talk) - οπτικά / απτικά σήματα για δυσπραξία:

Θεραπευτική μέθοδος για την παιδική λεκτική - στοματική δυσπραξία.

Πολυαισθητηριακό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών:

Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιεί όλες τις αισθήσεις του παιδιού (όραση, ακοή, κίνηση, αφή) για την καλύτερη αντιμετώπιση των μαθησιακών του δυσκολιών. Με αυτό τον τρόπο η αδυναμία που μπορεί να έχει ένα παιδί σε μία αισθητηριακή οδό αναπληρώνεται από τις άλλες. Έτσι η γνώση εμπεδώνεται καλύτερα και με πιο ευχάριστο τρόπο.

Εικονογραφική Μέθοδος (Δώρα Δ. Μαυρομμάτη):

Η εικονογραφική μέθοδος είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της απομνημόνευσης των γραμμάτων καθώς κάθε γράμμα μετατρέπεται σε ένα σχέδιο που θυμίζει ακριβώς το σχήμα του συγκεκριμένου γράμματος και τον ήχο του. Επίσης, βοηθάει στην καλύτερη και ευκολότερη απομνημόνευση της ορθρογραφίας των λέξεων καθώς τα δύσκολα γράμματα κάθε λέξης μετατρέπονται σε εικονογραφήματα. Χρησιμοποιείται σε παιδιά και ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες.

Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική θεραπεία:

Η Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική θεραπεία είναι μια σύντομης μορφής ψυχοθεραπεία που επικεντρώνεται στον εντοπισμό και την τροποποίηση των δυσλειτουργικών τρόπων σκέψης του ατόμου που το κάνουν να δυσφορεί και να δυσλειτουργεί σε διάφορους τομείς της ζωής του. Η αλλαγή στο τρόπο σκέψης θα φέρει ως αποτέλεσμα αλλαγή στο τρόπο συμπεριφοράς και στο συναίσθημα έτσι ώστε το άτομο να χρησιμοποιεί τις δυνατότητές του με τρόπο εποικοδομητικό για τον εαυτό του και για τους άλλους.


Είναι μια μορφή θεραπείας που στόχο έχει την λειτουργικότητα του ατόμου, την ανακούφιση από το δυσφορικό συναίσθημα του καθώς και την εκπαίδευση του ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του παρόμοιες δυσκολίες στο μέλλον.